Torwyr Cwcis OOPS

OOPS... gwnaethom gamgymeriad wrth argraffu !!!
Mae'r rhain yn OOPS torwyr cwci. Wrth hynny, rydym yn golygu bod ganddynt ddiffygion ac na ellir eu gwerthu am bris llawn. Maent yn dal i fod yn dderbyniol iawn i'w defnyddio i dorri cwcis. Y lluniau Nid yw dangos yr amherffeithrwydd.
Mae swm cyfyngedig i'r torwyr hyn. Unwaith maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi diflannu.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch i ni cyn i chi brynu.
NID YW torwyr OOPS YN DYCHWELYD am unrhyw reswm.