Gwerthu ar Setiau 3D Argraffwyd Plastig

Mae'r gwerthiant hwn ar gyfer setiau o bump (5) Torwyr Cwci Plastig Argraffedig RANDOM 3D. Mae'r rhain yn dorwyr y gwnaethom argraffu gormod ohonynt. Maent yn barod ar gyfer cludo drannoeth. Os ydych chi'n prynu eitemau eraill hefyd na fydd ein hamseroedd prosesu rheolaidd yn berthnasol.

Ni allwch ddewis pa dorwyr fydd yn y blwch. Byddwn yn dewis ar hap i chi.

Mae'r rhain yn dorwyr newydd ac nid ydynt yn dorwyr OOPS.

Gofynnwch unrhyw gwestiynau cyn i chi brynu.