Gofal Torri Cwci

Torwyr Cwcis Metel

Mae ein torwyr cwcis metel wedi'u gwneud o ddur tunplate Mae gan Mand ymylon miniog i dorri'r toes gyda nhw. Rydym yn argymell goruchwyliaeth oedolion wrth ddefnyddio unrhyw dorrwr metel.
  • Golchwch eich llaw a sychwch eich torrwr cwci tun yn drylwyr.
  • Peidiwch byth â defnyddio sgraffiniol a pheidiwch â rhoi peiriant golchi llestri i mewn.
  • Mae defnyddio sebon ysgafn yn iawn, ond rinsiwch yn drylwyr cyn i chi sychu.
  • Storiwch yr holl dorrwyr cwci tun mewn lle sych i atal rhwd.

Bydd dilyn y camau syml hyn yn eich helpu i fwynhau'ch torwyr cwci tun am amser hir iawn.

Torwyr Cwci Argraffedig 3D

Gwneir ein torwyr cwcis printiedig 3D PLA, plastig bioddiraddadwy wedi'i wneud o rawn â starts fel corn, tatws, gwenith, neu hyd yn oed beets.

  • Dim ond mewn dŵr sebonllyd cynnes y dylid golchi torwyr cwci printiedig PLA 3D â llaw ac NID YDYNT YN golchi llestri yn ddiogel. Gallai rhoi'r torwyr mewn peiriant golchi llestri doddi, ystof neu niweidio'r PLA fel arall.

    Peidiwch â thorri toes poeth nac unrhyw beth arall gyda'r rhain. Gallant ystof oherwydd y gwres.