Gofal Torri Cwci

Mae ein torwyr cwcis metel wedi'u gwneud o ddur tunplat ac mae ganddynt ymylon miniog i dorri'r toes gyda nhw. Rydym yn argymell goruchwyliaeth oedolion wrth ddefnyddio unrhyw dorrwr metel.
Golchwch eich llaw a sychwch eich torrwr cwci tun yn drylwyr.
Peidiwch byth â defnyddio sgraffiniol a pheidiwch â rhoi peiriant golchi llestri i mewn.
Mae defnyddio sebon ysgafn yn iawn, ond rinsiwch yn drylwyr cyn i chi sychu.
Storiwch yr holl dorrwyr cwci tun mewn lle sych i atal rhwd.

Bydd dilyn y camau syml hyn yn eich helpu i fwynhau'ch torwyr cwci tun am amser hir iawn.

Gwneir ein torwyr cwcis printiedig 3D PLA, plastig bioddiraddadwy wedi'i wneud o rawn â starts fel corn, tatws, gwenith, neu hyd yn oed beets.

Dim ond mewn dŵr sebonllyd cynnes y dylid golchi torwyr cwci printiedig PLA 3D â llaw ac NID YDYNT YN golchi llestri yn ddiogel. Gallai rhoi'r torwyr mewn peiriant golchi llestri doddi, ystof neu niweidio'r PLA fel arall.
Peidiwch â thorri toes poeth nac unrhyw beth arall gyda'r rhain. Gallant ystof oherwydd y gwres.